Group 3

METODY
BADAWCZE

Każdy projekt badawczy nasi eksperci rozpoczynają od przygotowania koncepcji metodologicznej, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom klienta. Przy doborze metody uwzględniamy takie kwestie jak: przedmiot i cel badania, a także zakres analizy. Wykonujemy badania ilościowe, jak i jakościowe.

 

W dużej mierze przy realizacji badań ilościowych wykorzystujemy technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Dlaczego? Metoda ta minimalizuje oddziaływanie czynników mogących wpłynąć na wyniki badania. Zasięg jest zmaksymalizowany, a interakcja odbywa się drogą telefoniczną, co zmniejsza wpływ efektu ankieterskiego. Dodatkowym atutem wywiadów telefonicznych jest ich anonimowość, dzięki której respondenci chętniej dzielą się swoim zdaniem. Stosując tę technikę możemy uzyskać najdokładniejsze dane i szczere odpowiedzi. 

METODA:

CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo 

WIELKOŚĆ PRÓBY:

1000 osób w badaniu ogólnopolskim, przynajmniej 500 osób w badaniu samorządowym

DOBÓR PRÓBY:

kwotowo-losowy z uwzględnieniem płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania

Szczególnie w miastach sprawdzają się także badania wykonywane metodą FGI, czyli zogniskowanych wywiadów grupowych. Najczęściej realizowane są w celu pogłębienia wyników badania przeprowadzonego metodą CATI. Wówczas w trakcie takiego badania można poruszyć najistotniejsze kwestie wynikające z przeprowadzonego badania metodą ilościową.

METODA:

FGI – zogniskowane wywiady grupowe

WIELKOŚĆ PRÓBY:

grupy dyskusyjne po 6-8 osób

DOBÓR PRÓBY:

losowy z uwzględnieniem wieku i płci