Group 3

ZASIĘG BADAŃ

Badania realizujemy zarówno na poziomie lokalnym – gminy, powiaty czy miasta, regionalnym – województwa, okręgi wyborcze, a także przeprowadzamy badania w skali ogólnopolskiej. Zasięg badań dobierany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta oraz przedmiotu badań.

LOKALNY:

badania realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, miasta) – pozwala mieć ogląd na sytuację wśród małej, lokalnej społeczności

REGIONALNY:

badania realizowane w konkretnym regionie np. okręgi wyborcze czy województwa –  pozwala zobrazować nieco szerszy punkt widzenia niż w przypadku lokalnym

KRAJOWY:

badania realizowane w skali ogólnopolskiej – pozwala nakreślić jak na interesującą nas kwestię patrzą wszyscy Polacy